Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 59 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Website: https://sxd.quangbinh.gov.vn

Giới thiệu

Giới thiệu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Quảng Bình, có chức năng nhiệm vụ như sau:

  • Làm chủ đầu tư các công trình của UBND tỉnh giao;
  • Làm TVXD theo hợp đồng khi có đủ điều kiện năng lực với các chủ đầu tư khác về các lĩnh vực:
  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Giám sát thi công xây dựng công trình.
  • Giám sát công tác khảo sát xây dựng.
  • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp.
  • Thẩm tra, thẩm định thiết kế Dự toán các công trình.
  • Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu xây dựng.

Dự án Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Bình đã bàn giao