Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO JSC)

Địa chỉ: 102 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội, Phương Mai , Đống Đa, Hà Nội

Website: http://www.mecojsc.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi Hà Nội. Từ ban đầu là Xưởng 250A được thành lập tháng 3 năm 1956 theo Quyết định số 07/NN/QĐ của Bộ Nông lâm, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, phục hồi máy kéo đáp ứng yêu cầu cơ giới hoá nông nghiệp.     

Tháng 3 năm 1969 Bộ Nông nghiệp ra Quyết định số 16/NN/QĐ đổi tên Xưởng 250A  thành Nhà máy đại tu máy kéo Hà Nội. 

Tháng 4 năm 1977 Bộ Nông nghiệp ra Quyết định số 102/NNCK/QĐ đổi tên Nhà máy đại tu máy kéo Hà Nội thành Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp I Hà Nội

Ngày 23 tháng 03 năm 1993, Văn phòng chính phủ có thông báo số: 81/TB và ngày 24/03/1993 tại Quyết định số 202 BNN - TCCB - QĐ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT đổi tên Nhà máy  Cơ khí Nông nghiệp I Hà Nội thành Công ty Cơ điện và Phát triển Nông thôn.

Ngày 29 tháng 10 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Quyết định số 4797/QĐ/BNN-TCCB, đổi tên Công ty Cơ điện và Phát triển Nông thôn thành Công ty Cơ điện - Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi Hà Nội, là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Ngày 09 tháng 12 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ra Quyết định số 4465/QĐ/BNN-TCCB về việc Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Hà Nội thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng. 

Đến tháng 6/2007 đổi tên Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam(MECO).

2. Lĩnh vực hoạt động

Cơ khí và điện, xây lắp, thương mại và dịch vụ. Khai thác khoáng sản, tài nguyên, khai thác vật liệu xây dựng; Sản xuất bê tông đầm lăn và bê tông các loại; Thí nghiệm vật liệu xây dựng; Đầu tư kinh doanh nhà máy thuỷ điện, hạ tầng khu công nghiệp……

3. Các dự án đã xây dựng,  môi giới

Dự án Thủy điện Suối Choang

Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1

Dự án Thủy điện Nậm Hóa 2

Dự án Thủy điện Văn Chấn

Dự án Thủy điện Khánh Khê