Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon

Địa chỉ: Lô I6, Lô I7, Đường D1, Khu công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: http://www.saigonsiliconcity.com.vn

Giới thiệu

1. Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2. Dự án đầu tư

-  Saigon Silicon City Center

Sau gần 15 năm phát triển (từ tháng 10/2002 đến tháng 7 năm 2017), SHTP đã thu hút thành công các tập đoàn danh tiếng, lớn trên thế giới và trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 6,5 tỷ USD, bao gồm Intel - Hoa Kỳ (chip Lắp ráp và kiểm tra)

Ngoài các khu chức năng chính cho các hoạt động công nghệ cao, SHTP còn phát triển các khu khác nhau để hỗ trợ công nghiệp, kho ngoại quan, dịch vụ hậu cần, nhu cầu nhà ở và nhà ở của các chuyên gia, dịch vụ thương mại, dịch vụ sinh kế (nhà hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà trẻ ... 

Khu Công nghệ cao Sài Gòn (SHTP) đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập, đã và đang phát triển mạnh mẽ với tầm nhìn trở thành một thành phố công nghệ và khoa học, góp phần tăng cường kinh tế, công nghệ và trí tuệ Cơ sở của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế phía Nam của Việt Nam và cuối cùng sẽ là mô hình đổi mới công nghệ Việt Nam, phát triển vốn trí tuệ và nền kinh tế đổi mới.