Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

Địa chỉ:

Website:

Giới thiệu

1.Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đại Quang Minh được thành lập ngày 22/03/2011 với tổng số vốn điều lệ là 4.200 tỷ đồng.

NĂM 2011

- Thành lập Công ty Cổ phần Đại Quang Minh

- Được chấp thuận làm Chủ đầu tư Dự án Khu II (quy mô 37,15 ha) 

NĂM 2012

- Được chấp thuận làm Chủ đầu tư Dự án Khu IIa (quy mô 2,89ha) 

NĂM 2013

- Được chấp thuận làm Nhà đầu tư Dự án 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

- Được chấp thuận làm Chủ đầu tư các Dự án:

• Khu III (quy mô 28,6 ha)

• Khu IIIa (quy mô 6,3 ha )

• Khu Bến du thuyền (quy mô 5,4 ha)

• Các công viên được đầu tư theo hình thức xã hội hóa bao gồm: Công viên Delta Mekong (quy mô 15,3 ha), Công viên Rạch Cá Trê (quy mô 10 ha), Công viên Cầu Kênh (quy mô 2,34 ha).       

* Mở rộng quy mô dự án lên 108,05 ha

NĂM 2014

- Được chấp thuận làm Nhà đầu tư Dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

- Được chấp thuận làm Chủ đầu tư Dự án Khu VI (quy mô 20,64 ha)

* Mở rộng quy mô dự án lên 128,69 ha.
 
2. Lĩnh vực hoạt động và các dự án đầu tư
 
* Đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông và tiện ích xã hội

- Các dự án đang thực hiện tại Thủ Thiêm:

       + Dự án 4 tuyến đường chính

       + Dự án Quảng trường Trung tâm và Công viên Bờ sông

       + Dự án Cầu Thủ Thiêm 2

       + Dự án Cầu đi bộ

*Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản

- Dự án đang thực hiện

       + Khu đô thị Sala

3. Triết lý kinh doanh, tầm nhìn và sứ mệnh:

Triết lý kinh doanh

Mang lại Giá trị cho Khách hàng thông qua sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời đóng góp cho cộng đồng, xã hội và nền kinh tế.

Tầm nhìn

Là doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, tiện ích xã hội hàng đầu và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển nền kinh tế đất nước.

Sứ mệnh

Có ảnh hưởng tích cực đến thị trường bất động sản thông qua việc đầu tư, phát triển và chỉnh trang đô thị với tầm nhìn dài hạn, tạo dựng giá trị bền vững cho xã hội.
 
Phát triển nguồn nhân lực đặc thù, ưu việt đáp ứng yêu cầu hội nhập và đóng góp vào nguồn nhân lực chung của ngành đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản Việt Nam. 

Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã bàn giao