Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Việt

Địa chỉ: 23F Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.khangviet.com

Giới thiệu

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động và thực hiện thành công dự án mang tầm chiến lược.

Thông qua những dự án tiếp nối tiếp, Công ty đã dần dần hình thành nên một nền tảng vững chắc cả về nhân lực lẫn tài lực , đúc kết được những kinh nghiệm quý báu và xây dựng hoàn chỉnh các chiến lược mang tính lâu dài để sẵn sàng đầu tư cho những dự án lớn tiếp theo.