Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Vịnh Thuận Phước

Địa chỉ: 16 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Vịnh Thuận Phước được thành lập ngày 10/11/2009

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Danang Plaza, 16- Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản

3. Dự án thực hiện:

- Khu đô thị mới Vịnh Thuận Phước