Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ Thuật Tp.HCM (CII)

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Nguyễn Thái Bình, Quận 1 , TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.cii.com.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam. Do đó, việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Trong thời gian qua, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố hầu hết được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc bằng một phần vốn ngân sách và vốn vay. Nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách không thể đáp ứng đầy đủ và nguồn vốn vay thường có lãi suất cao với thời hạn vay không dài. Trong khi đó, nguồn vốn nhàn rỗi trong dân chúng và của các tổ chức tài chính còn tiềm năng khá lớn nhưng chưa có cơ chế để huy động.

Trong bối cảnh đó, việc ra đời Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính hoạt động với mô hình là một Công ty cổ phần đại chúng, nhằm thu hút rộng rãi nguồn vốn đầu tư cho các dự án, góp phần vào việc xã hội hoá đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố.

2. Lĩnh vực hoạt động:


Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT);
Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất; Sản xuất, mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng;

Dịch vụ thu phí giao thông; Kinh doanh nhà ở; Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính; Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình đường ống cấp thoát nước, san lắp mặt bằng; Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ; Thu gom rác thải, kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nàh vệ sinh lưu động;

Cung cấp nước sạch; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và rửa xe ô tô, xe gắn máy; Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt; Cho thuê kho, bãi.

3. Chiến lược phát triển:


Khai thác các dự án có nguồn thu từ phí giao thông. Tập trung khai thác có hiệu quả việc thu phí giao thông 2 tuyến đường Điện Biên Phủ và Hùng Vương nhằm dảm bảo hiệu quả tài chính cơ bản và lợi ích thoả đáng cho cổ đông.
Trong 3 đến 5 năm tới, thông qua nhiều phương thức hợp tác đầu tư khác nhau, tham gia khai thác từ 50% đến 80% các dự án giao thông được phép thu phí trên địa bàn.
Phát triển hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài lĩnh vực giao thông có nguồn thu như: cấp thoát nước, viễn thông, xây dựng hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp, cơ sở y tế, trường học, thể thao… Đầu tư cổ phần vào các Công ty nhằm tham gia thực hiện các chương trình trọng điểm của thành phố.

Tổ chức huy động vốn thông qua các phương thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu, liên kết hợp tác với các tổ chức tài chính và ngân hàng nhằm đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của thành phố.

4. Tầm nhìn, mục tiêu:

Tầm nhìn : Phát triển Công ty thành một tổ chức đầu tư tài chính lớn, có sức cạnh tranh cao trong lĩnh vực đầu tư,khai thác các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư và hưởng lợi từ việc đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

 

Mục tiêu: Xã hội hoá lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Góp phần nâng cao hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố thông qua việc hình thành một công cụ tài chính của thành phố, một đơn vị chuyên ngành đầu tư phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng có năng lực tài chính và chuyên môn. Hình thành một kênh huy động vốn đầu tư mới, góp phần định hướng đầu tư lành mạnh trong dân chúng thông qua việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tề để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Thành phố.

 

5. Các dự án đã xây dựng, môi giới:


Khu tái định cư Tam Tân

Cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ

Khu dân cư Tân An Hội

Dự án 155 Nguyễn Chí Thanh

Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ Thuật Tp.HCM (CII) đã bàn giao