Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)

Địa chỉ: 12 Tân Trào,Tân Phú,quận 7,TP.Hồ Chí Minh

Website: http://www.petroland.com.vn/

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PETROLAND) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng phía Nam thành Công ty cổ phần theo Nghị quyết số 2892/NQ-DK ngày 24/05/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 

PETROLAND chính thức hoạt động từ ngày 01/11/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008269 cấp ngày 29/10/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

 

Đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PETROLAND) đã liên tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu đạt hiệu quả theo Điều lệ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.

 

2. Lĩnh vực hoạt động:

 

- Đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị mới, văn phòng….

 

- Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, bến cảng và Khu công nghiệp.

 

- Đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê, Trung tâm thương mại tài chính, khách sạn, khu du lịch.

 

- Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý các dự án đầu tư.

 

- Kinh doanh bất động sản.

 

- Mua bán vật tư thiết bị ngành xây dựng.

 

- Tham gia góp vốn đầu tư tài chính vào các Công ty khác.

 

3. Chiến lược phát triển:

 

Trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về cung cấp nhà ở và dịch vụ đô thị tại Việt Nam và vươn ra đầu tư ở nước ngoài.

 

4. Tầm nhìn, sứ mệnh:

 

- Đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

 

- Thông qua hoạt động của mình, PETROLAND sẽ giải quyết công ăn việc làm, tạo ra các quỹ nhà ở, bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển của xã hội.

 

- Gia tăng doanh thu trong khối dịch vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đạt mục tiêu phát triển dịch vụ 40% - 45% mà Tập đoàn đã đề ra.

 

5. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

 

1 CHUNG CƯ CAO TầNG Mỹ PHÚ

 

2 KHÁCH SẠN PETROLAND TÂY NINH

 

3 KHU ĐÔ THị MớI DầU KHÍ VŨNG TÀU

 

4 TTTM- VP - CĂN Hộ CAO CấP ĐƯờNG 30-04 - VŨNG TÀU

 

5 TRUNG TÂM THƯƠNG MạI TÀI CHÍNH DầU KHÍ PHÚ Mỹ HƯNG