Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế

Địa chỉ: Đường số 7, Khu Đô thị mới An Cựu , An Đông , Huế , Thừa Thiên Huế

Website: http://www.img.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần đầu tư IMG Huế thuộc Công ty CP đầu tư IMG Tp.HCM, được cấp giấy phép ngày 20/11/2009.

2. Lĩnh vực hoạt động:


Sàn giao dịch bất động sản, x ây dựng nhà các loại, k inh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, k iểm tra, phân tích kỹ thuật (Tư vấn giám sát công trình xây dựng).

3. Sơ đồ tổ chức:

4. Các dự án đã xây dựng, môi giới:


Chân Mây City

An Cuu City

Smart City Ha Nam

Smart City Vinh

Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế đã bàn giao