Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương

Địa chỉ: 15 Nguyễn Lương Bằng , Tân Phú , Quận 7 , TP. Hồ Chí Minh

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Đông Dương với tên giao dịch IC REAL CORP, tên tiếng Anh Indochina Real Estate Development Investment Corporation, đã hoạt động hơn 8 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương được cấp Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 0305769801 do Sở Kế Họach và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02 tháng 12 năm 2009.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê


 

Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương đã bàn giao