Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ:

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội ( tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Indevco Hà Nội).

- Tên tiếng Anh: Sai Gon - Ha Noi Investment Joint Stock Company (SAI GON - HANOI., JSC)

2. Lĩnh vực hoạt động:

-  Đầu tư bất động sản

3. Dự án thực hiện:

- Dự án Samsora

Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội đã bàn giao