Chủ đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành

Địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam

Website: www.longthanhgolfresort.com

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại: (84 61) 3512 512

Số fax: (84 61) 3512 513

Địa chỉ email: contact@longthanhgolfresort.com.vn

Website: www.longthanhgolfresort.com

Dự án Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đã bàn giao