Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

Địa chỉ: Pháp Vân , Hoàng Liệt, Hoàng Mai , Hà Nội

Website: http://pticjsc.com

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) được thành lập theo quyết định số 31/2004/ QĐ - BCVT ngày 9 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Xây dựng Bưu điện, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

 2. Lĩnh vực hoạt động:

 Kế tục bề dày kinh nghiệm trên 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp Bưu chính Viễn thông của Công ty Xây dựng Bưu điện, PTIC hiện nay đang hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, phát thanh truyền hình, đầu tư kinh doanh nhà ở, cơ sở hạ tầng các khu đô thị và công nghiệp, đầu tư kinh doanh chứng khoán, sản xuất vật liệu viễn thông, cáp viễn thông, các loại ống nhựa bảo vệ cáp viễn thông và điện lực, các loại khuôn và cửa nhựa tiêu chuẩn châu Âu.

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Dự án Tổ hợp đô thị viễn thông và công nghệ thông tin