Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18

Địa chỉ: Số 471 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: www.licogi18.com.vn

Giới thiệu

 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 là một doanh nghiệp được chuyển đổi từ Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại Hà Nội. Sau quá trình xây dựng, trưởng thành với lực lượng và trình độ của cán bộ công nhân viên ngày càng lớn mạnh, Chi nhánh đã chính thức chuyển đổi cơ cấu thành Công ty cổ phần với:

-        Tên giao dịch là           : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5

-        Tên gọi tắt là               : LICOGI 18.5

-        Địa chỉ                        : Số 471 - Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội.

-        Số điện thoại               : (84-4) 854.5659                                Fax: (84-4) 552.3734

-        Địa chỉ Website           : http://licogi18-5.com.vn/

-        Địa chỉ Email              : contact@licogi18-5.com.vn