Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sơn Lâm – Nha Trang

Địa chỉ: 13 Vila D The Manor, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://marinasuitesnhatrang.com/

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sơn Lâm – Nha Trang (Son Lam – Nha Trang Construction and Investment JSC) có địa chỉ:  số 13 Vila D The Manor – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội – Việt Nam. Công ty hoạt động từ ngày 23-08-2015

- Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng Sơn Lâm, một đơn vị uy tín, tài lực kinh tế vững mạnh. Tiền thân của công ty là Xí nghiệp Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Sơn Lâm, nắm bắt nhu cầu phát triển của xã hội, địa phương Công ty đã chuyển sang lĩnh vực làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh thủy điện.

2. Lĩnh vực hoạt động:

  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Hoàn thiện công trình xây dựng

3. Dự án thực hiện:

- Marina Suites Nha Trang