Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Địa ốc Bình Tân

Địa chỉ: 245-247 Ðường số 5, Tiểu khu1, KDC-Bình Trị Ðông - P. Bình Trị Ðông B - Q. Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Website: http://www.diaoc.coo.vn/

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất: mặt hàng vật liệu xây dựng, Cơ Khí Chế Tạo Cấu Kiện Khung Vì Kèo Thép (nhà tiền chế) (không hoạt động tại trụ sở).

- Xây dựng: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường), thủy lợi, bến cảng, cơ sở hạ tầng...

- Ðầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và khu công nghiệp.

- Kinh doanh  bất động sản, Kinh doanh nhà, Cho thuê nhà, nhà xưởng…

- Nạo vét kênh rạch, San lấp mặt bằng.

- Mua bán: vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Mua bán xe ô tô. Mua bán phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, hàng trang trí nội thất, gỗ và sản phẩm từ gỗ.
Lắp đặt hệ thống điện.