Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông (Phú Đông Land)

Địa chỉ: 25 Hoàng Kế Viêm , Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.phudongland.com/gioi-thieu.html

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công ty Phú Đông tạo cơ hội và lựa chọn hợp tác kinh doanh với các đối tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng để đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cộng đồng và xã hội.

- Tầm nhìn

Xây dựng Công ty Phú Đông thành một công ty kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam, một thương hiệu mạnh được xã hội công nhận và suy tôn.

- Sứ mệnh:

Tạo dựng những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng về:

  • Môi trường sống.
  • Môi trường học tập.
  • Môi trường làm việc.

- Mục tiêu:

Định hướng phát triển: Bền vững – gắn lợi nhuận doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng và lợi ích của xã hội.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh bất động sản

3. Dự án thực hiện:

- Căn hộ Phú Đông Premier