Chủ đầu tư

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Sài Gòn - Hàm Tân

Địa chỉ: 26 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://shtc.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân (SHTC) - thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI) được thành lập năm 2002. 

 2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư xây dựng , kinh doanh, phát triển các dịch vụ vận tải, du lịch, nghỉ dưỡng , đầu tư tài chính, khoáng sản,...

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Quần thể Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân

Dự án Công Ty Cổ Phần Du Lịch Sài Gòn - Hàm Tân đã bàn giao