Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Hải Duy (Hai Duy Corporation)

Địa chỉ: Phòng 203, Tầng 2, Tháp Harbour View 35 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.haiduy.com

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Hai Duy Corporation được thành lập từ tháng 9 năm 2000 . Công ty Cổ phần Hải Duy đã và đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Từ năm 2010, Công ty Cổ phần Hải Duy mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án hàng đầu trong nước.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư kinh doanh bất động sản

Cung cấp vật liệu xây dựng