Chủ đầu tư

Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng

Website:

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - HẢI PHÒNG
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng
Điện thoại:
0225 2248698
Fax:
0225 2589263
Ngành nghề kinh doanh:
L68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Ngành chính)
 

Dự án Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng đã bàn giao