Chủ đầu tư

Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng (Danafood)

Địa chỉ: Tầng 07 Tòa nhà 35 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Website: http://danafood.com.vn/

Giới thiệu

 1.Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng tên giao dịch quốc tế Danafood.

Tiền thân là Công ty Lương thực Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập năm 1992 theo Quyết định số 2967/QĐ-UB ngày 17/10/1992 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Năm 1996, Công ty Lương thực Quảng Nam Đà Nẵng trở thành thành viên của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam theo Quyết định số 120/TCT/TCLĐ-QĐ ngày 31/5/1996 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Năm 2000, Công ty Lương thực QNĐN chuyển giao một phần vốn và tài sản nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho UBND tỉnh Quảng Nam quản lý và sử dụng theo công văn số 39/CP-KTTH ngày 12/01/2000 và Công văn số 1978/TC/TCDN ngày 22/5/2000 của Bộ Tài chính. Với chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động SXKD các đơn vị chủ yếu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Công ty Lương thực Quảng Nam Đà Nẵng đã được đổi tên thành Công ty Lương thực Đà Nẵng tại Quyết định 070/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2001 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Năm 2004, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 78/QĐ/BNN-TCCB ngày 13/01/2004 về việc sáp nhập Công ty Lương thực Quảng Ngãi vào Công ty Lương thực Đà Nẵng. Ngày 09/12/2004 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 4446/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Lương thực Đà Nẵng thành Công ty cổ phần.

2. Lĩnh vự hoạt động chính

- Đầu tư dự án bất động sản

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản văn phòng cho thuê.

- Kinh doanh nhà hàng, cà phê, khách sạn và bar..

3. Dự án đầu tư

- Căn hộ chung cư cao cấp F.Home

- Đầu tư trường mầm non 29/3

- Đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên (35 Cao Thắng, Đà Nẵng)