Chủ đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MƠ

Địa chỉ: số 11/29 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: http://dreamhome.vn

Giới thiệu

1) Lĩnh vực hoạt động:
Xây dựng dân dụng.
Xây dựng công nghiệp.
San lắp mặt bằng.
Trang trí nội thất.
Sữa chữa nhà ở, nhà xưởng.
Lập dự án đầu tư.
Quản lý dự án.
Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước.

2) Dự án đầu tư xây dựng:
(1) Dự án cao ốc Dream Home Luxury
(2) Dự án cao ốc Dream Home Residence
(3) Dự án cao ốc Dream Home Palace
(4) Nha Trang Diamond Hotel & Resort
(5) Nha Trang Phú Hải Sơn Hotel & Resort

Dự án CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MƠ đã bàn giao