Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị Đông Dương - thuộc Tập đoàn Hoa Lâm Group

Địa chỉ: 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Hồ Chí Minh, Quận 10 Hồ Chí Minh

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung: 

Thành lập ngày 7/1/2012, Công Ty CP Phát Triển Đô Thị Đông Dương tính đến nay đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận vào tháng 8/2016, cho phép doanh nghiệp đầu tư dự án KingDom 101

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư bất động sản

3. Dự án thực hiện:

- Dự án KingDom 101

Dự án Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị Đông Dương - thuộc Tập đoàn Hoa Lâm Group đã bàn giao