Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID JSC)

Địa chỉ: KCN Khai Quang, Khai Quang , Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Website: http://www.vpid.vn

Giới thiệu

1. Qúa trình hình thành và phát triển

Ngày 16/06/2003: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 9,999 tỷ đồng.

Từ 16/12/2005 đến 11/01/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư. Số lượng cổ đông sau khi phát hành là 20 cổ đông;

Từ 06/04/2007 đến 06/07/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư. Số lượng cổ đông sau khi phát hành là 46 cổ đông;

Từ 14/07/2008 đến 29/08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 34,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

Từ 21/10/2008 đến 05/12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 35,285 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 01/10/2009: Công ty được UBCK Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng.

Ngày 01/06/2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX

2. Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nhà ở; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh các dịch vụ du lịch; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi ; Sản xuất và mua bán cây xanh …

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới

Khu công nghiệp Châu Sơn

Khu công nghiệp Khai Quang

Cụm công nghiệp Xuân Sơn – Thanh Mỹ