Chủ đầu tư

Công ty cổ phần phát triển nhà Phong Phú- Daewon- Thủ Đức

Địa chỉ: Số 378 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công ty cổ phần phát triển nhà Phong Phú-Daewon-Thủ Đức là liên doanh của các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nhiều lĩnh vực của Viêt Nam và thế giới như: kinh doanh bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu, may mặc…

2. Lĩnh vực hoạt động: 

Hoạt động kinh doanh bất động sản

3. Dự án thực hiện:

-  Khu phức hợp Green Pearl 

- ....