Chủ đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ THIÊM

Địa chỉ: 852 Xô Việt Nghệ Tĩnh, Phường 28, Quận Bình Thạnh. Tp.HCM

Website: http://thuthiemidc.com.vn/

Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Khảo sát thiết kế công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp

- Dịch vụ xây dựng, dịch vụ tư vấn đầu tư

- Tổng thầu xây dựng

- Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nhận thầu xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Kinh doanh nhà, khai thác đất đô thị

- Tư vấn, khảo sát thiết kế, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Kinh doanh vật liệu xây dựng

- Đo đạc bản đồ địa chính

- Trang trí nội thất                     

- Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng

- Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

- Môi giới bất động sản, định giá bất động sản

- Sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh bất động sản