Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn VK (VK Group)

Địa chỉ: 168 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Website: http://www.vkgroup.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn VK (VK Group) được thành lập từ năm 2003 tại thủ đô Hà Nội.

 2. Lĩnh vực hoạt động:

Tư vấn đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển địa ốc, đầu tư phát triển năng lượng, đầu tư tài chính.

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Dự án VK City