Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Sapphire

Địa chỉ: 93 Nguyễn Du , Bến Nghé, Quận 1 , TP. Hồ Chí Minh

Website: www.sapphirevietnam.com

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

Sapphire là một công ty phát triển bất động sản mở rộng tại Việt Nam .

Công ty có một thành tích ấn tượng khác nhau, từ phát triển dân cư thích hợp cho các dự án thương mại lớn. Sapphire mang kỹ năng kinh doanh tốt gọt và tay - trên kinh nghiệm cung cấp các giải pháp trong suốt vòng đời bất động sản, từ nguyên nhân dự án thông qua cho tất cả các khía cạnh của giao hàng.

Sapphire xây dựng danh tiếng của mình bằng cách kết hợp một kỹ năng kinh doanh thiết lập với bảo thủ , quản lý kỷ luật .

2. Lĩnh vực hoạt động

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 

- Hoạt động tư vấn quản lý  

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

3. Dự án thực hiện

- Khu biệt thự Holm Villas Thảo Điền

- City Garden

Dự án Công ty cổ phần Sapphire đã bàn giao