Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OCean Group)

Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Website: http://oceangroup.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/05/2007 thay đổi lần 5 ngày 23/12/2009.

Tập đoàn Đại Dương là đơn vị hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn góp, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, hoạt động vì lợi ích công ty.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Hoạt động đầu tư tài chính , đầu tư kinh doanh bất động sản,...

3. Chiến lược phát triển:

Phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cùng với các đối tác đưa vào khai thác các dự án đang triển khai như: VNT Tower 19 Nguyễn Trãi, Hà Nội; Starcity Lê Văn Lương, Hà Nội; Starcity Center Hà Nội; KCN Minh Đức...


Tiếp tục đầu tư góp vốn vào các công ty con và công ty liên kết, trong đó tập trung vào lĩnh vực ngân hàng (thông qua góp vốn vào OJB). Lĩnh vực truyền thông sẽ tập trung sản xuất các chương trình theo nhiều lĩnh vực khác nhau theo yêu cầu của các đối tác và nhu cầu của khán giả.

4. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Starcity Center 

Khu công nghiệp Minh Đức

Starcity Lê Văn Lương

VNT Tower Nguyễn Trãi

VNT Hạ Đình

Dự án Trường Chinh

Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OCean Group) đã bàn giao