Chủ đầu tư

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Ba Đình

Địa chỉ: Số 455 Hoàng Hoa Thám, quận ba Đình, Hà nội

Website: http://congtybadinh.com.vn

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ba Đình trước đây là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ba Đình; là doanh nghiệp Nhà nước cỏ phần hóa với 100% vốn của các cổ đông, được thành lập theo Quyết định số 3881/QĐ-UB ngày 04/8/2000 của UBND Thành phố Hà Nội.
 
Trải qua quá trình hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Tồng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Công ty luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm sau cao hơn năm trước, đời sống của người lao động và các cổ tức của các cổ đông được đảm bảo, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.
 
Hiện nay, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con, bao gồm Công ty Mẹ và 11 Công ty thành viên, hoạt động trên địa bàn trong nước, chủ yếu là Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Tĩnh… và nước CHDCND Lào.
 
2. Lĩnh vực hoạt động:
 
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ba Đình là đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đa ngành, đa nghềm chủ yếu là:
 
- Lập quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, văn phòng, khách sạn, siêu thị, trường học, khu công nghiệp…
 
- Tư vấn về đầu tư xây dựng và đầu tư vào các ngành giấy, giầy, khoáng sản, luyện kim…
 
3. Dự án thực hiện:
 
- Dự a1b: B.I.G Tower
 
- Dự án Tổ hợp văn phòng và nhà ở cao tầng - C'land Tower
 
-.....

Dự án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Ba Đình đã bàn giao