Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group)

Địa chỉ: Số 34 đường Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang

Website: www.cickg.com

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group)

1. Giới thiệu chung:

- Giai đoạn doanh nghiệp nhà nước (từ năm 1992 đến năm 2005).

* Thành lập ngày 29 tháng 10 năm 1992 với tên gọi Công ty Khảo sát Thiết kế Kiên Giang. Nhiệm vụ được giao là thực hiện công tác khảo sát thiết kế dân dụng, giao thông, thủy lợi với quy mô vừa và nhỏ;

* Năm 1995, đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang, thuộc UBND tỉnh Kiên Giang. Với nhiệm vụ được bổ sung mới là: tư vấn về lập dự án đầu tư, quy hoạch, giám định chất lượng công trình, giám sát thi công, đấu thầu thiết kế và xây lắp công trình.

- Giai đoạn doanh nghiệp cổ phần (từ năm 2006 đến nay)

* Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ngày 06 tháng 01 năm 2006, UBND tỉnh đã quyết định chuyển Công ty thành doanh nghiệp cổ phần và chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 2006, với số vốn điều lệ ban đầu là 45 tỉ đồng.

* Với mô hình hoạt động mới, để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh. Song song với duy trì ngành nghề truyền thống qua các giai đoạn phát triển, Tập đoàn đẩy mạnh các hoạt động về dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và liên doanh, liên kết. Quy mô phát triển của Tập đoàn ngày càng được mở rộng.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Kinh doanh bất động sản

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

3. Dự án thực hiện:

- Dự án Royal Streamy Villas

4. Thành tích đạt được:

Từ những thành tích đạt được qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã được tặng thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998, hạng Nhì năm 2002 và hạng Nhất năm 2009

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015

- Cờ Thi đua của Chính phủ năm 1999, 2003, 2008, 2016 và năm 2017.

Trong đó, đặc biệt là: Tập thể CB-CNV Công ty được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” năm 2005.

Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) đã bàn giao