Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Thiên Phúc Điền

Địa chỉ: 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://conghoagardens.com

Giới thiệu

1.Giới thiệu chung:

Công ty Cổ phần Thiên Phúc Điền nắm bắt nhu cầu của thị trường cũng như sự phát triển của nền kinh tế xã hội, chú trọng vào lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Tiềm lực tài chính tốt, và được hậu thuẫn từ Tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu Việt Nam Kinh Đô Group)

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư bất động sản

3. Dự án thực hiện:

- Cộng Hòa Garden

Dự án Công ty Cổ phần Thiên Phúc Điền đã bàn giao