Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4

Địa chỉ: 320 Hưng Phú , Phường 9, Quận 8 , TP. Hồ Chí Minh

Website: http://seafoodno4.com

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân là Xí nghiệp Thuỷ sản Đông lạnh 4 thành lập ngày 31/3/1993. Ngày 28/02/1995, đổi tên thành Công ty XNK và Chế biến Thuỷ sản Đông lạnh số 4. Ngày 11/1/2001 chuyển thành Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 với số vốn điều lệ 15 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Thu mua, sản xuất chế biến các mặt hàng thuỷ hải sản, nông sản, súc sản. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hoá, máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu hoá chất, công nghệ phẩm. Dịch vụ cung cấp thiết bị và lắp đặt công trình lạnh, công nghệ điều hoà không khí, hệ thống điện. Hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước

Hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề khác theo pháp luật quy định Thị trường. Toàn bộ doanh thu của công ty là từ hoạt động xuất khẩu, với thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các nước Mỹ, Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc,... Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của công ty tập trung vào các loại thủy hải sản đông lạnh, nông sản, thủy sản khô,... Đầu tư kinh doanh bất động sản

3. Dự án đã xây dựng, môi giới:

Orient