Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Trường Giang Sapa

Địa chỉ: Tầng 2 số 12 Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Website: Sapajadehill.com

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Trường Giang Sapa là chủ đầu tư của dự án Bất động sản nghỉ dưỡng núi đầu tiên tại Việt Nam – Sapa Jade Hill.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Đầu tư và phát triển Bất động sản nghỉ dưỡng núi tại Sapa

3. Các dự án đầu tư, xây dựng:

Dự án Sapa Jade Hill – Bất động sản nghỉ dưỡng núi đầu tiên tại Việt Nam