Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần VCN

Địa chỉ: Tòa nhà VCN - Đường A1 Khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Website: http://vcn.vn/

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành, phát triển:

Sàn giao dịch Bất động sản VCN (viết tắt “VCN LAND”) trực thuộc Công ty Cổ phần VCN được thành lập và đưa vào hoạt động từ ngày 01/03/2011

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Môi giới BĐS; Tư vấn BĐS; Định giá BĐS; Quảng cáo BĐS; Quản lý BĐS

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Dự án Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung

Dự án Khu dân cư Phú Nông

Căn hộ CT4B Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ CT6C Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ CT4A Vĩnh  Điềm Trung

Căn hộ CT7B Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ CT7A Vĩnh Điềm Trung

Tòa nhà VCN Nha Trang

Dự án Công ty Cổ phần VCN đã bàn giao