Chủ đầu tư

Công ty cổ phần VNNReal

Địa chỉ: 51, Đường 447 – Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. HCM, Việt Nam.

Website: www.vnnreal.vn

Giới thiệu

  • Công ty cổ phần VNNReal
  •  51, Đường 447 – Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. HCM, Việt Nam.
  •  (028) 37 360 356
  •  (028) 37 360 357
  •  info@vnnreal.vn
  •  www.vnnreal.vn
  • Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, VNNREAL hiểu rõ và luôn trân trọng những giá trị đạo đức trong kinh doanh, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho Xã hội, cho Đối tác và cho Khách hàng, vì sự phồn vinh của Xã hội, của Khách hàng chính là sự đảm bảo vững mạnh nhất cho sự phát triển bền vững của công ty.

Dự án Công ty cổ phần VNNReal đã bàn giao