Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Xây lắp thủy sản Việt Nam - Phan Thiết

Địa chỉ: Chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết , Đức Long, Phan Thiết, Bình Thuận

Website:

Giới thiệu

Doanh nghiệp số 3401145230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 21/03/2017. Doanh nghiệp hoạt động chính trong các lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Đại lý, môi giới, đấu giá; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

1. Lĩnh vực hoạt động:

- Đại lý, môi giới, đấu giá

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2. Dự án thực hiện:

- Vietpearl City