Chủ đầu tư

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Địa chỉ: www.seadanang.com.vn

Website: http://seadanang.com.vn/

Giới thiệu

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Vào đầu những năm 1980, trong bối cảnh nhà nước thử nghiệm cơ chế mới “tự cân đối - tự trang trải”, cùng với nhu cầu khách quan về phát triển kinh tế thuỷ sản khu vực Miền Trung, ngày 26 tháng 2 năm 1983, Chi nhánh Xuất Khẩu Thuỷ Sản Đà nẵng, tiền thân của Công ty XNK Thuỷ Sản Miền Trung được thành lập, thay thế cho Trạm tiếp nhận thuỷ sản Đà Nẵng, xây dựng một mô hình làm ăn mới.

Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung được thành lập theo quyết định số 242/TS-QĐ ngày 31/3/1993 của Bộ Thủy Sản, là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh về thuỷ sản, phục vụ sản xuất kinh doanh thuỷ sản và các ngành nghề khác theo qui dịnh của pháp luật. Công ty có quyền tự chủ kinh doanh, tự chủ về tài chính.

Thực hiện chủ trương của nhà nước về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Seaprodex Danang không thuộc diện giữ lại là doanh nghịêp nhà nước nên Bộ Thủy Sản đã có quyết định số 1226/QĐ-BTS ngày 21/10/2005 về việc cổ phần hoá và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty cổ phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung.

Ngày 09 tháng 12 năm 2006, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung, và ngày 01/01/2007, Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung chính thức đi vào hoạt động.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Chế biến - xuất khẩu thuỷ sản

- Sản xuất - kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản

- Kinh doanh dịch vụ kho vận

- Kinh doanh vật tư nhập khẩu.

3.  Thành tích đạt được

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển Seaprodex Danang đã vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; Huân chương lao động: Hạng ba (năm 1992); Hạng nhì (năm 1998); Hạng nhất (năm 2003), là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 10 năm liền do Bộ Công Thương xét chọn (2004-2013); Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc năm 2009 do Hội nghề cá bình chọn; đạt Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế lần thứ nhất năm 2008, lần hai năm 2010; hiện là thành viên Câu lạc bộ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và rất nhiều danh hiệu quan trọng khác.