Chủ đầu tư

Công ty CP Bất động sản CPR

Địa chỉ: 449 Trần Hưng Đạo , Cầu Kho , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.cprd.com.vn

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công ty Cổ Phần Bất động sản CPR (CP REAL ESTATE Corporation) có tên giao dịch là CPR được thành lập ngày 25/10/2013 

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch bất động sản

- Dịch vụ tư vấn bất động sản, tư vấn xúc tiến đầu tư

3. Dự án thực hiện:

-  Dự án Sunny Plaza

- ....