Chủ đầu tư

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 1 - Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ: Tổ 57, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://www.dongdo-bqp.com.vn

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công ty CP Tập Đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Ðông Ðô - BQP là Doanh nghiệp Nhà nước, tiền thân từ Xí nghiệp Vật liệu xây dựng và chất đốt thuộc Học Viện Quốc phòng.

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển trong sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên ngành có năng lực và giàu kinh nghiệm tổ chức chỉ huy trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, với đội ngũ công nhân lành nghề và trang thiết bị thi công luôn được đầu tư đồng bộ đáp ứng theo dây chuyền công nghệ thi công tiên tiến hiện đại. Hoạt động tài chính lành mạnh và đầu tư phát triển thường xuyên là yếu tố cơ bản tạo điều kiện để Công ty hoàn thành trách nhiệm của một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành các Luật định của Nhà nước.

Với chức năng ngành nghề: Ðầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà; Bất động sản; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình điện, cấp thoát nước; mua bán chế tạo, lắp đặt các sản phẩm cơ khí điện lạnh, điện công nghiệp, thương mại... Trong sản xuất kinh doanh Công ty luôn lấy chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng làm mục tiêu hàng đầu, coi đó là điều kiện tồn tại và phát triển.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Xây dựng

- Bất động sản

3. Dự án thực hiện:

- Dự án Bảo Lộc Capital

- Chung cư Đông Đô

- Chung cư Học viện Quốc phòng

Dự án Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 1 - Bộ Quốc Phòng đã bàn giao