Chủ đầu tư

Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Niên Xung Phong (Cinco)

Địa chỉ: 19 Yesin, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website:

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Tháng 12/1985 LL TNXP thành lập Tổng đội 5 TNXP.

Ngày 20/11/1986 UBND TP ban hành Quyết định số 165/QĐ-UB thành lập xí nghiệp Xây lắp TNXP Nguyễn Văn Trỗi trực thuộc LL TNXP Thành phố.

Ngày 27/06/1989 UBND TP ban hành Quyết định số 374/QĐ-UB về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức của LL TNXP, trong đó Xí nghiệp Xây lắp TNXP Nguyễn Văn Trỗi chuyển thành Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng.

Ngày 26/11/1992 UBND TP ban hành Quyết định số 137/QĐ-UB thành lập doanh nghiệp nhà nước Cty Xây lắp và Vật liệu xây dựng (COMACO)

Ngày 27/04/2000 UBND TP ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UB-CNN đổi tên Cty Xây lắp và Vật liệu xây dựng thành CTy Đầu tư và Xây dựng TNXP TPHCM (CINCO) trực thuộc LL TNXP Thành phố.


2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà, dịch vụ cho thuê nhà và mua bán nhà.

Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, giao thông, công trình cấp nước, thoát nước, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, xây dựng điện đến cấp điện 35KV.

Tư vấn đầu tư các công trình dân dụng, công ghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, mua bán thiết bị máy móc chuyên dùng, thiết bị và linh kiện điện, điện tử, tin học viển thông, thiết bị và phương tiện vận tải, ô tô, xe máy, các sản phẩm từ gỗ, dệt da may, thủy hải sản, lương thực ngũ cốc, rau quả hàng tiêu dùng.

Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú khách sạn, dịch vụ thương mại, đại lý mua bán ký gởi hàng hóa.

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Cinco Plaza