Chủ đầu tư

Công ty GS E&C

Địa chỉ: 208 Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.gs-xi.com

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty GS E&C, được thành lập năm 1969 và tạo dựng được sự phát triển cân bằng nhờ danh mục tài sản kinh doanh ổn định trong các lĩnh vực nhà máy, xây dựng dân dụng, nhà ở, môi trường và các lĩnh vực khác. 

Cụ thể, năm 2003 Công ty GS E&C đã đưa ra mục tiêu trung và dài hạn của “Tầm nhìn 2010” và đã trở thành công ty xây dựng đại diện cho Hàn Quốc về cơ cấu tổ chức kinh doanh cấp cao, đổi mới quy trình và hệ thống đồng thời đảm bảo vai trò nổi bật của nguồn lực con người và sức mạnh công nghệ.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư kinh doanh bất động sản

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Xi Riverview Palace

Dự án Công ty GS E&C đã bàn giao