Chủ đầu tư

Công ty Kinh Doanh Bất Động Sản Phước Hậu

Địa chỉ:

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công ty Kinh Doanh Bất Động Sản Phước Hậu được thành lập vào ngày 08/06/2015, có trụ sở tọa lạc tại vị trí 525 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

- Tư vấn quản lý bất động sản

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3. Dự án thực hiện:

- Dự án nhà phố thương mại Thiên Lý.

- Dự án nhà biệt thự song lập Khang Điền

- Dự án Nam Long

- Dự án Hưng Phú

- .....