Chủ đầu tư

Công Ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore

Địa chỉ: Số 8 Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, Đại Lộ Hữu Nghị, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Website: http://www.vsip.com.vn

Giới thiệu

- Giới thiệu chung

Công Ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore chuyên kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Ngành nghề kinh doanh

 

Bất Động Sản - Các Công Ty Bất Động Sản.