Chủ đầu tư

Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh

Địa chỉ: Số 5 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

Website: www.vbb.com.vn

Giới thiệu

Ngày 17/9/2004, đại diện 3 doanh nghiệp là Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam (Vietcombank), Bonday Investments Limited (Hồng Kông) và Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Bến Thành Tourist) đã diễn ra lễ ký kết thành lập Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành với thời gian họat động là 49 năm.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay công ty đã khẳng định tên tuổi trên thị trường.