Chủ đầu tư

Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Địa chỉ: 1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.ttipc.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-UB ngày 27/9/1993 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (từ tiền thân là Chương trình Khu công nghiệp xuất khẩu, năm 1989). Từ ngày 22/7/2004 Công ty IPC bắt đầu hoạt động thí điểm theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con (Quyết định số 180/2004/QĐ-UB).

2. Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng và phát triển hạ tầng cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và các cụm dân cư, khu đô thị mới tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác;

Cung cấp các dịch vụ liên quan cho khu chế xuất, khu công nghiệp;

Kinh doanh vận tải biển và các dịch vụ liên quan đến vận tải biển (như môi giới hàng hải, đại lý tàu biển, bốc dỡ hàng hoá, giao nhận hàng hóa).

Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Cao ốc văn phòng IPC

Khu đô thị Cảng Hiệp Phước