Chủ đầu tư

Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hoà (Sonadezi)

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 , , Biên Hòa , Đồng Nai

Website: http://www.sonadezi.com.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 29 tháng 4 năm 2010, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc quyết định chuyển Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ngoài các đơn vị hiện hữu trong hệ thống công ty, Sonadezi đã tiếp nhận quản lý Doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp đối với 21 Doanh nghiệp trên địa bàn. Thương hiệu Sonadezi ngày càng lan tỏa với nhiều triển vọng. Trong năm 2007, nhìn chung toàn Tổng công ty Sonadezi đạt hiệu quả cao. Hiện tại Tổng công ty còn vươn tầm hoạt động qua các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh địa ốc, và chính Sonadezi đã khởi xướng mô hình các khu dân cư đô thị gắn với công nghiệp.

Sau khi chuyển đổi sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Sonadezi có mục tiêu trở thành Tổng công ty có quy mô lớn, đa sở hữu, kinh doanh đa ngành, trong đó ngành kinh doanh chính vẫn là phát triển khu công nghiệp, khu đô thị và cung cấp các dịch vụ liên quan. Để đạt được mục tiêu này, việc phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới trong Tổng công ty Sonadezi là điều hết sức quan trọng. Với chiến lược phát triển lâu dài là tạo ra những Khu công nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ đầu vào trọn gói chứ không đơn thuần chỉ là cơ sở vật chất hạ tầng, Sonadezi đã hình thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi - một trung tâm đào tạo ngay tại các khu công nghiệp của mình để có thể cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu phát triển.

 

Hiện các công ty thành viên trong Tổng công ty đang từng bước quen dần với mô hình quản lý mới và đã phối hợp được với nhau trong sản xuất kinh doanh. Đội ngũ lãnh đạo tại công ty mẹ và các công ty con đã có nhận thức sâu sắc về các cơ hội và thách thức trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh hiện nay và đang rất cố gắng để tìm ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với đơn vị mình.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Bất động sản khu công nghiệp, khu dân cư , thiết kế - Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng , kinh doanh Cảng, kho bãi, vận tải , sản xuất và cung cấp nước sạch , dịch vụ.

3. Chiến lược phát triển:


Tổng công ty Sonadezi luôn bám sát chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương; quan tâm phát triển nguồn nhân lực và có các chính sách phù hợp động viên người lao động theo từng giai đoạn phát triển; Tuân thủ nghiêm chỉnh Luật pháp; Xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài và gắn bó với khách hàng, thực hiện đúng các cam kết với khách hàng từ đó tạo nên uy tín trong kinh doanh; Tổng công ty Sonadezi đã áp dụng thành công Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các đơn vị thành viên.

Tổng công ty Sonadezi luôn bám sát chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương; quan tâm phát triển nguồn nhân lực và có các chính sách phù hợp động viên người lao động theo từng giai đoạn phát triển; Tuân thủ nghiêm chỉnh Luật pháp; Xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài và gắn bó với khách hàng, thực hiện đúng các cam kết với khách hàng từ đó tạo nên uy tín trong kinh doanh; Tổng công ty Sonadezi đã áp dụng thành công Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các đơn vị thành viên.

4. Các dự án đã xây dựng, môi giới:


Dự án Cụm Công Nghiệp Tân An

Dự án Sonadezi Building

Khu công nghiệp Biên Hoà 1,…