Chủ đầu tư

Công ty TNHH Berjaya - D2D

Địa chỉ: 233 Đường Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.bienhoacitysq.com

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Berjaya - D2D là công ty liên danh giữa Tập đoàn Berjaya Land Berhad (Malaysia) thông qua chi nhánh Berjaya Leisure Cayman và một công ty trong nước, Công ty Phát triển Đô thị Công nghiệp 2 (D2D).

2. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Bien Hoa City Square

Topaz Twins

Dự án Công ty TNHH Berjaya - D2D đã bàn giao