Chủ đầu tư

Công ty TNHH Berjaya-Handico12

Địa chỉ: Khu đô thị Hà Nội Garden City, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Website: http://www.gardencity.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Berjaya - Handico12 ("BH12”) hoạt động tại Hà Nội, là công ty liên doanh giữa: Berjaya Leisure (Cayman) Limited (80%) - công ty con của Berjaya Land Berhad; và   Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 12 Hà Nội (20%).

2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư và kinh doanh bất động sản

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

THACH BAN NEW CITY

 

Hà Nội Garden City

Dự án Công ty TNHH Berjaya-Handico12 đã bàn giao