Chủ đầu tư

Công ty TNHH Chí Thành

Địa chỉ: Thôn Viêm Minh, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

 Công ty TNHH Chí Thành có giấy phép đăng ký kinh doanh tại Bà Rịa-Vũng Tàu là một Công ty có nguồn năng lực tài chính dồi dào, cùng hợp tác đầu tư với Công ty này là Công ty TNHH OISMOC (là một công ty Úc) hiện nay cũng là chủ đầu tư khu đô thị số 11-đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc với diện tích (16,7 ha); tổng mức đầu tư: 65 tỷ đồng. Công ty TNHH Chí Thành đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 11 với tổng giá trị đầu tư đến nay hơn 45,5 tỷ đồng; đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước đó là nộp tiền đất thô cho ngân sách tỉnh được 2,5 tỷ đồng. Đã ký quỹ đầu tư 340 triệu đồng. Công ty dự kiến đến cuối năm 2007 là hoàn thành dự án khu đô thị số 11và Công ty sẽ đầu tư xây dựng vào đây những biệt thự, văn phòng cho thuê dự kiến vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 50 tỷ đồng. 

2. Lĩnh vưc hoạt động

Xây dựng bất động sản

3. Dự án thực hiện

Khu đô thị Golden Evelen